Zawody finałowe XVIII Konkursu Fizycznego odbędą się 3 marca 2012r. o godz. 11.00 w Audytorium Fizyki Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej Wydział Fizyki PW, ul. Koszykowa 75, Warszawa. Uczestnicy powinni posiadać legitymację szkolną oraz przybory do pisania.