W najbliższy piątek, 30 września, podczas dużej przerwy (12.45-13.05) w sali 217 odbędzie się spotkanie chętnych do prowadzenia zajęć z informatyki w Domu Dziecka nr 9.
Zajęcia będą odbywać się co 2 tygodnie. Im więcej chętnych się zgłosi, tym dłuższa będzie przerwa między zajęciami prowadzonymi przez jedną osobę.