Agnieszka Kotowska - uczennica naszej szkoły - stworzyła internetowe kompendium kierunków artystycznych od połowy XIX w. do lat 20-tych XX w.
Jej praca może służyć jako pomoc podczas lekcji wiedzy o kulturze, jak również przy przygotowaniu prezentacji na maturę ustną z języka polskiego.