Dwuletnia Mirianna Melnyk z Ukrainy zachorowała na białaczkę. Rodzice nie mają środków finansowych na leczenie.
Marysia jest teraz w Warszawie, w szpitalu na Litewskiej.
Osoby pełnoletnie mogą pomóc pokryć koszty leczenia, oddając krew (dowolna grupa) w Centrum Krwiodawstwa (ul.Saska, róg Nobla) w godz. 7.00-17.00, tel.(22)6177581
WAŻNE! Prosimy o odebranie z Centrum Krwiodawstwa potwierdzenia oddania krwi dla Mirianny Melnyk i o dostarczenie go do szpitala na Litewskiej lub do samorządu.
Na ten cel zostanie również przeprowadzona zbiórka pieniędzy w szkole.