Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła zrezygnować z części ustnej sprawdzianu predyspozycji zaplanowanego na 31 maja.
Wyniki sprawdzianu części pisemnej ogłoszone zostaną 31 maja o godzinie 13.00.
Wątpliwości związane z pracami pisemnymi wyjaśniać będzie opiekun naukowy klas matematycznych dr Edward Stachowski 31 maja od godz. 13.00.