Przypominamy wszystkim kandydatom do oddziałów z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki (program własny szkoły) i fizyki, że w najbiższy poniedziałek, 30.05, o godz. 13.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji matematycznych.
Druga część sprawdzianu - we wtorek, 31.05, także o godz. 13.00.
Życzymy powodzenia!