Na stronie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się zaproszenie na wykład im. Wacława Sierpińskiego pt. The unity of mathematics - from the "Fundamenta" to the fractal geometry of roughness, który wygłosi Benoit Mandelbrot (Mathematics Department - Yale University).
Wykład odbędzie się podczas specjalnego posiedzenia Polskiego Towarzystwa Matematycznego dnia 10 maja 2005 o godz. 16:15 w Audytorium Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zgrupowanie Ochota, ul. Miecznikowa 1).