Na stronie szkoły pojawił się wzór kwestionariusza osobowego dla kandydatów do XIV LO. Wypełnione kwestionariusze należy składać między 9 a 20 maja 2005 r w sekretariacie szkoły.
Szczegółowe informacje są podane w zasadach rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego.