Samorząd organizuje warsztaty przybliżające religie mniejszości narodowych. Mają one formę cyklu spotkań w świątyniach.
Wzięcie udziału w jednym spotkaniu nie obliguje do uczestnictwa w kolejnych
Pierwsze odbędzie się w najbliższy wtorek (26.04) w synagodze przy Teatrze Żydowskim w godz. 15.00-17.00. Chętni muszą się zgłaszać do Urszuli Klimek z 2d - osobiście lub wysyłając maila - do poniedziałku (25.04).
Jeżeli zbierze się większa grupa chętnych, to drugie wyjście do synagogi odbędzie się w czwartek (28.04). Zapisy jak wyżej.
Następne spotkanie będzie dotyczyć islamu i odbędzie się w maju.