Maina Pukała została laueratką Olimpiady z Języka Rosyjskiego, której finał odbył się w ostatnią sobotę.
Olbrzymie gratulacje!