Z okazji roku Stanisława Staszica Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie organizuje konkurs Życie i działalność Stanisława Staszica, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs obejmuje wiedzę o życiu, działalności i dorobku Stanisława Staszica.
Jest trójstopniowy. Pierwszy etap trwa do 30 czerwca 2005 roku i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie (www.wse.waw.pl) dnia 15 czerwca 2005 roku.
Szczegóły na stronie organizatora.