Przewagą 72 głosów elektorskich, przy pełnym poparciu studentów, rektorem Akademii Medycznej w Warszawie został absolwent naszej szkoły - p. prof. Leszek Pączek. Gratulujemy!
W zeszłym semestrze p. prof. Leszek Pączek miał w naszej szkole wykład dotyczący Akademii Medycznej oraz etyki lekarskiej.