Staszic Kurier w założeniu miał się ukazać pojutrze. Redakcja jednak uznała, że nasza szkolna gazeta w tym tygodniu nie może zostać wydana, gdyż teksty w niej zawarte są zbyt frywolne, nie zachowują powagi obecnej sytuacji. Wydanie nowego numeru Staszic Kuriera wstrzymano do przyszłego tygodnia.