20.11.2004, w sobotę w godzinach 18-21, odbędzie się koncert pod uroczą nazwą Wielka Muzyczna Masakra Metalowa. Zagrają: Fellowship, Strain, ChatQa PoohatQa, Apstynenci oraz CUT. Koncert odbędzie się w sali gimnastycznej LO - wejście od ul.Filtrowej.

ZAPRASZAMY!