W imieniu Dyrekcji XIV LO ogłaszamy konkurs na Zespół Webmasterów w naszej szkole. Poszukujemy kreatywnych i zaangażowanych uczniów, uczennic lub osób uczących się, którzy chcieliby współtworzyć stronę internetową Staszica.

Zgłoszenia zespołów do 18 kwietnia 2024 roku na adres webmaster+konkurs@staszic.waw.pl. Wyniki konkursu ostaną opublikowane 26 kwietnia 2024 roku.

Wymagania:

 • Dyspozycyjność i punktualność
 • Lekkie pióro
 • Odbieranie maili
 • Znajomość podstaw HTML i CSS
 • Opcjonalnie: utrzymywanie kodu źródłowego w Django

Zgłoszenia swoich kandydatur prosimy przesyłać na adres: webmaster+konkurs@staszic.waw.pl wpisując w temacie "Konkurs - WEB".

Zakres uprawnień i obowiązków Zespołu webmasterów

 1. Kadencja szkolnej ekipy webmasterów trwa jeden rok
 2. Zespół uczniów opiekujących się szkolną stroną internetową wyłaniany jest w drodze konkursu, przebiegającego zgodnie z następującymi zasadami:
  • konkurs na stanowisko webmastera ogłasza przewodniczący Zespołu webmasterów;
  • po ogłoszeniu konkursu zainteresowani uczniowie klas pierwszych lub drugich zgłaszają swój zespół złożony z przewodniczącego Zespołu i co najmniej dwóch członków poprzez wysłanie zgłoszenia w formacie PDF na adres poczty elektronicznej webmaster+konkurs@staszic.waw.pl;
  • kandydat na stanowisko przewodniczącego Zespołu webmasterów przesyła list motywacyjny, rekomendację wychowawcy klasy; w zgłoszeniu przedstawia swoje umiejętności i osiągnięcia, a także pomysły dotyczące zmian szkolnej strony internetowej oraz dokonuje prezentacji swojego zespołu;
  • warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest osiąganie przez wszystkich członków Zespołu z przedmiotów szkolnych ocen, co najmniej dostatecznych i wzorowej lub bardzo dobrej oceny zachowania w ostatnim semestrze nauki (lub obecnym, jeżeli wystawiono już oceny końcowe);
  • konkurs rozstrzyga Komisja Konkursu, w skład której wchodzi Dyrektor Szkoły, przewodniczący Zespołu webmasterów i nauczyciele informatyki. Komisja może zasięgnąć opinii wychowawców na temat kandydujących uczniów.
  • Komisja Konkursowa przed podjęciem decyzji rozstrzygającej konkurs może zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną przewodniczącego i członków kandydującego Zespołu webmasterów.
 3. Nowy zespół przejmuje obowiązki od poprzedniego Zespołu na spotkaniu w obecności Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli informatyki.