Dzisiaj zostały rozdane stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013. Reprezentacja Liceum Staszica, licząca 16 stypendystów, stanowiła najliczniejszą grupę nagrodzonych.

Serdecznie gratulujemy!

Relacja z wydarzenia na stronie szkolnej kroniki.