Z wielką radością informujemy, że laureaci Olimpiady Geograficznej

Aniela Pimpicka (3b)
i
Jan Kwiatkowski (4i)

zakwalifikowali się do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną (iGeo) w Indonezji oraz na Bałtycką Olimpiadę Geograficzną na Łotwie i w Estonii.
Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!