W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyły się Wybory Prezydenckie w XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie opisane w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brało troje kandydatów: Karol Całka z 3g, Tomasz Szewczyk z 3b i Mateusz Leśniczak z 3c. Głos oddało 599 z 968 upoważnionych osób.
Wyniki wyborów:

  • Karol Całka – 266 głosów (44,41% wszystkich),    
  • Mateusz Leśniczak – 251 głosów (41,9% wszystkich),
  • Tomasz Szewczyk – 82 głosy (13,69% wszystkich).

Tym samym na podstawie §13 Ordynacji Wyborczej, w związku z nieosiągnięciem przez żadnego z kandydatów połowy wszystkich ważnych głosów, Komisja zarządza przeprowadzenie drugiej tury wyborów, w której udział wezmą następujący kandydaci: Karol Całka oraz Mateusz Leśniczak.

Gratulujemy wszystkim kandydatom!

Kandydaci wznawiają kampanię w czwartek 26 stycznia. Przypominamy, że cisza wyborcza przed II turą Wyborów zaczyna się w dniu wyborów, a głosowanie odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2023 r. Oddanie głosu będzie możliwe za pomocą tych samych linków, co w pierwszej turze.

Komisja wyborcza