Miło nam poinformować, że wychowankowie Internatu biorą udział w akcji edukacyjnej Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki organizowanej przez UNICEF. W ramach akcji zostały przeprowadzone przez Radę Wychowanków Internatu pogadanki nt. problemów we współczesnej Afryce oraz zorganizowano zbiórkę (pomocy materialnej), która zostanie przekazania UNICEF.

unicef pomaga