Projekt eTwinning ma wspierać partnerstwa szkół z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej z wykorzystaniem mediów elektronicznych.
Więcej informacji o projekcie eTwinning na stronie http://www.etwinning.net


Rok szkolny 2009/2010

W roku 2009/2010 w ramach platformy E-twinning i współpracy międzynarodowej z włoska szkołą Istituto Tecnico Commerciale e per Il Turismo "Carlo Piaggia" zaangażowana jest grupa klasy 2F. W ramach projektu o nazwie Overcoming Intercultural Diversity uczniowie omawiają podobieństwa i różnice międzynarodowe na przykładzie Polski i Włoch, co w rezultacie pozwala im zrozumieć inną kulturę, nauczyć się tolerancji w stosunku do innych społeczności, a także zdobyć umiejętność porozumienia miedzykulturowego. Jako cel finalny planowana jest wymiana uczniów szkoły włoskiej i grupy polskiej z klasy 2F tj. tygodniowe warsztaty we Włoszech w Viareggio w czerwcu, 2010 r. oraz w Warszawie w kwietniu, 2010.


Rok szkolny 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 prowadzilismy projekt pod tytułem "Polanditaly: a transnational and interregional bridge between Poland and Italy" ze szkołą Istituto Tecnico Commerciale e per Il Turismo "Carlo Piaggia"

Viareggio (LU), Włochy, gdzie grupa z naszej szkoły miała szansę pozanć zwyczaje i kulturę społeczności Włoskiej, w szczególności regionu Toskania. Projekt zakonczył się przyjazdem grupy włoskiej do Polski, w trakcie którego przeprowadzone zostały kolejne jego punkty oparte na wspólnych działaniach : zwiedzanie Warszawy, wspólne lekcje, przedstawienie "Romeo i Julia", integracja.


Rok szkolny 2005/2006

W tym roku szkolnym bierzemy udział w projekcie: Konferencja młodzieży polsko-holenderskiej-Przyszłość Europy.
Projekt ten ma na celu wzmocnienie integracji europejskiej i jest kontynuacją corocznej holendersko-polskiej konferencji dla pracowników państwowych.