Wyniki rekrutacji można znaleźć w dokumencie załączonym poniżej.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych

W tej chwili internat nie dysponuje wolnymi miejscami.