Już 28 lipca 2022 r. ogłosimy listy Kandydatów przyjętych do naszej szkoły. Na wolne miejsca przyjmiemy Kandydatów w rekrutacji uzupełniającej. Wnioski o przyjęcie na wolne miejsca należy złożyć na druku pobranym ze strony szkoły (link) w formie elektronicznej wysłanej na adres rekrutacja@staszic.waw.pl lub w formie papierowej złożonej w sekretariacie szkoły w terminie 1-3 sierpnia 2022 r.

Komisja Rekrutacyjna