Przypominamy naszym Kandydatom, że 20 lipca 2022 r. ogłosiliśmy listy Kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023. Od 21 do 27 lipca 2022 r. zapraszamy do składania oryginalnych dokumentów rekrutacyjnych w godzinach 10:00 – 15:00 (w poniedziałek 25 lipca w godzinach 12:00 -16:00)

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. oryginalne dyplomy lub zaświadczenia o osiągnięciach punktowanych w rekrutacji,
 4. wypełnione deklaracje (pobrane ze strony szkoły) dotyczące:
  • wyboru drugiego języka obcego
  • religii/etyki
  • opieki medycyny szkolnej
  • oraz 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej - podpisane imieniem i nazwiskiem.

Komisja Rekrutacyjna