Kandydatów, którzy składają oryginały dokumentów rekrutacyjnych, prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie w szkole załączonych deklaracji:

- o wyborze języka,

- uczestnictwie w zajęciach religii,

- opiece zdrowotnej.

- oraz 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej.

/adres do Komisji Rekrutacyjnej:   rekrutacja@staszic.waw.pl/

Komisja Rekrutacyjna