Przypominamy naszym Kandydatom, że można już składać, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie świadectw i dyplomów oraz innych ważnych w rekrutacji dokumentów. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub ich skany można przesłać na adres  rekrutacja@staszic.waw.pl    

Komisja Rekrutacyjna pracuje od 24 czerwca  2022 r. do 13 lipca 2022 r. w godzinach 10:00 - 15:00. Zapraszamy,

Komisja Rekrutacyjna