SPRAWDZIAN  UZDOLNIEŃ  KIERUNKOWYCH

Kandydaci do klas pierwszych  A  i B,
przypominamy, że w poniedziałek 6 czerwca, od  godziny 13:00 do 14:30 , odbędzie się sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas z autorskim programem nauczania matematyki (na rok szkolny 2022/2023). Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego oraz  laureaci i finaliści   Olimpiady Matematycznej Juniorów. Na obecnym etapie rekrutacji, jeśli wnioski wysyłane są elektroniczne, na których nie ma miejsca na taką informację - prosimy o przesłanie na adres : rekrutacja@staszic.waw.pl -  kopii dyplomu lub zaświadczenia zwalniającego ze sprawdzianu   albo  prosimy o  telefon do Komisji Rekrutacyjnej z informacją o tych sukcesach :   22 825 15 21 wew 119 lub 130
Pozostałych kandydatów zapraszamy na sprawdzian. 

Trzeba zabrać ze sobą długopis, ołówek, przybory do geometrii oraz legitymację szkolną.

Życzymy powodzenia.

Komisja Rekrutacyjna