W bieżącym roku szkolnym w listopadzie zakończyliśmy realizację projektu organizowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy pt. "Ochotnicy warszawscy". Miał on na celu utworzenie i rozwój wolontariatu w placówkach pozaszkolnych. W naszym internacie powstała grupa wolontariuszy, która wzięła udział w akcji pt. "Włóczkersi". Polegała ona na robieniu czapek z włóczki z przeznaczeniem dla dzieci z Afganistanu. W tym roku szkolnym zrobiliśmy ponad 60 czapek, które przesłaliśmy do fundacji "Redemptoris Missio". Przekaże ona zrobione czapki potrzebującym dzieciom. Mogliśmy realizować nasz program dzięki wsparciu finansowemu miasta. Zakupiliśmy włóczkę, akcesoria do robótek, nagrody za prace na rzecz wolontariatu oraz zorganizowaliśmy "kącik wolontariacki", gdzie regularnie zamieszczamy informacje dotyczące działalności wolontariatu w naszym internacie.
zdjęcie
jeszcze jakieś zdjęcie

Rada Wychowawców Internatu