Dnia 6 października 2021 roku wychowankowie Internatu wybierali swoich przedstawicieli do Rady Wychowanków Internatu. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowali się:

  • Miernik Mikołaj
  • Masztalerz Jan
  • Rogalski Patryk
  • Strzałek Szymon
  • Wiśniewski Hubert
  • Rosa Miłosz
  • Dąbrowski Karol
  • Olesiński Wojciech

Wszystkim kandydatom biorącym udział w wyborach dziękujemy za zaangażowanie.

Rada Wychowawców Internatu