Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza do wzięcia udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy VIII kadencji. Każdy uczeń pomiędzy 13 a 20 rokiem życia może zarówno głosować, jak i kandydować na Radnego. Ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w dzielnicy Ochota wybierany jest jeden delegat na dwuletnią kadencję.

Kandydatów zapraszamy do zgłoszenia się w Samorządówce, bezpośrednio u koordynatora przez MS Teams (Hania Niwińska, hniwi@staszic.waw.pl), przez samorządowego Facebooka lub Instagrama.

Harmonogram wyborów:

20-23 września 2021 r. - Zgłaszanie kandydatów w szkołach

24-30 września 2021 r. - Kampania wyborcza w szkołach

1 października 2021 r. - Wybory w szkołach

18 października 2021 r. - I sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy VIII kadencji