XIV Liceum Ogólnokształcące ma zaszczyt zaprosić młodzież szkół średnich Warszawy do wzięcia udziału w szesnastej edycji

Festiwalu Poezji Współczesnej

którego finał odbędzie się 2 kwietnia 2004.


Zgłoszenia (5 uworów na dyskietce + wydruk komputerowy) z zaznaczeniem podstawowych informacji o autorze, z podpisem lub godłem i telefonem należy dostarczyć do XIV LO im. Stanisława Staszica lub przesłać faksem (825-68-99) do dnia 15 marca 2004r.

Lista twórców zakwalifikowanych do konkursu zostanie wywieszona w gablocie przed XIV LO 22 marca 2004 r. oraz opublikowana na stronie Liceum.