Z przyjemnością informujemy, że wzorem lat ubiegłych organizujemy kółko matematyczne dla gimnazjalistów. Adresowane jest do uczniów, którzy wykazują zdolności i zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych, w szczególności dla tych, którzy zastanawiają się nad wyborem klasy matematycznej eksperymentalnej w naszym liceum.


Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Tematyka zajęć odbiega od szkolnych standardów. Kółko nie jest kursem przygotowawczym do egzaminów wstępnych do naszej szkoły, ale pomaga młodzieży w dokonaniu właściwego wyboru profilu dalszego kształcenia. Pozwala również na spotkanie się uczniów o podobnych zainteresowaniach z różnych gimnazjów.

Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, we czwartki, w godzinach 16:00-17:30, w budynku XIV LO przy ul. Nowowiejskiej 37a i trwać będą od 23 października do końca maja.