Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klas 1AB z autorskim programem nauczania matematyki:

Numer kandydata z systemu rekrutacyjnego Vulcan:

1. 512650 - 105 pkt.

2. 509876 - 120 pkt.

3. 500165 - 90 pkt.

4. 500145 - 195 pkt.

5. 515901 - 120 pkt.

6. 509547 - zwolniony