Lista osób rozpoczynających naukę w klasie I liceum przyjętych do Internatu przy XIV LO im. Stanisława Staszica 

(według numerów wniosków rekrutacyjnych do szkoły)

L.p. Nr kandydata z systemu rekrutacji

1. 99140

2. 76478

3. 78985

4. 117193

5. 91760

6. 116898

7. 82907

8. 110456

9. 110417

10. 103896

11. 71842

12. 81567

13. 89547

14. 121449

Informacje dotyczące przyjęcia/nieprzyjęcia do internatu uczniów klas II i III zostały wysłane przez dziennik Librus.


Lista osób rozpoczynających naukę w klasie I liceum nieprzyjętych do Internatu przy XIV LO im. Stanisława Staszica 

(według numerów wniosków rekrutacyjnych do szkoły)

L.p. Nr kandydata z systemu rekrutacji

1. 67351

2. 70950

3. 116069

4. 122491

5. 85324

6. 70994

7. 103291

8. 94290

9. 86707

10. 85292

11. 106923

12. 122628

13. 91399

14. 90822

15. 72455

16. 120510

17. 119208

18. 68941

Informacje dotyczące przyjęcia/nieprzyjęcia do internatu uczniów  klas II i III zostały wysłane przez dziennik Librus.