Zapraszamy Absolwentów po odbiór świadectw dojrzałości  w  poniedziałek 5 lipca 2021 r.

-  w godzinach 11.00 - 15.00  w auli szkolnej