Etap składania wniosków - godziny pracy komisji rekrutacyjnej