W dniu 29 stycznia 2021 roku odbyła się II Tura Wyborów Prezydenckich w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie opisana w §7 Ordynacji Wyborczej. Udział brały dwie osoby: Mateusz Bednarczyk z 2G3 i Aleksandra Stankiewicz z 2F3.

Upoważnionych do głosowania było 916 uczniów. System wyborczy wydał w sumie 526 kart do głosowania online. Frekwencja szkoły wynosiła 57,42%.

Oddano:
- w klasach pierwszych - 118 głosów,
- w klasach drugich czteroletniego liceum - 170 głosów,
- w klasach drugich trzyletniego liceum - 156 głosów,
- w klasach trzecich - 82 głosy.

Wyniki wyborów:

Mateusz Bednarczyk  - 235 głosów (44,68% wszystkich)

Aleksandra Stankiewicz - 291 głosów (55,32% wszystkich).

Tym samym na podstawie §3 Ordynacji Wyborczej Prezydentem XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica zostaje Aleksandra Stankiewicz.

GRATULUJEMY!

Komisja Wyborcza