Przypominamy!

Zgodnie z § 6 Ordynacji wyborczej kampania wyborcza ulega zakończeniu przed dniem głosowania tj. 21 stycznia (czwartek), a w dniu głosowania prowadzenie agitacji wyborczej  jest zabronione.
Wybory na Prezydenta Samorządu odbędą się 22 stycznia (piątek), na odpowiednio do tego przygotowanej aplikacji od godziny 8:15 - 14:45.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w wyborach.

Komisja wyborcza