„Ten pożytek z poezji, że nam przypomina
jak trudno jest pozostać tą samą osobą,
bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza
a niewidzialni goście wchodzą i wychodzą.”

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 2 grudnia 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła

Pani Profesor

Anna Cuglewska - Ciaś

wspaniała, pełna pasji humanistka,
nasza droga Koleżanka,
otwarta na problemy ludzi, zawsze gotowa służyć radą i pomocą.
Niezmiennie dbała o pryncypia i stawiała troskę o jak najwyższy poziom Szkoły za cel swojej wieloletniej pracy z młodzieżą, a jej pełne swady komentarze przypominające o elitarności Staszica na trwałe weszły do szkolnej legendy.
Potrafiła na swoich lekcjach zaszczepić uczniom miłość do literatury i  języka, czego świadectwem są sukcesy Jej wychowanków w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.
Zainicjowała i z ogromnym oddaniem przez ponad trzydzieści lat organizowała Festiwal Poezji dający młodzieży warszawskiej szansę prezentacji swoich utworów i uwierzenia, że: 

Ten pożytek z poezji, że nam przypomina
jak trudno jest pozostać tą samą osobą

Wychowała wiele pokoleń młodzieży. Cieszyła się ogromnym autorytetem wśród uczniów,
którym wpajała proste zasady kształtujące poczucie własnej wartości i pozwalające pewnie wkraczać w świat dorosłości.
Pełna zdecydowania w swoich działaniach,
dzięki swej pasji animowania życia kulturalnego Naszego Liceum
pozyskała wielu oddanych Szkole przyjaciół.
Wieloletnia Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Polonistów
Pamięć o Niej pozostanie w naszych sercach.

Dyrekcja i nauczyciele
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica