W tegoroczne Święto Niepodległości, nasz chór Sonus Innumerabiles został uhonorowany odznaczeniem państwowym ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ nadanym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego. 


Tak się zbiegło, że odznaczenie to zostało nadane naszemu chórowi na zakończenie całorocznych obchodów dwudziestopięciolecia zespołu. 


Odznaczenie złożone na ręce naszego założyciela i dyrygenta dedykujemy wszystkim obecnym i dawnym chórzystom, naszej kadrze dydaktycznej, bo bez ich pracy w zespole i dla zespołu, nie byłoby ponad 300 koncertów i występów, udziału w konkursach oraz festiwalach krajowych i zagranicznych, nie byłoby nagród grand prix, miejsc pierwszych, drugich i trzecich, nie byłoby udziału chóru w uroczystościach kościelnych diecezjalnych i ogólnopolskich, nie byłoby współpracy z zagranicznymi chórami, nie byłoby naszych zwykłych "codziennych" występów i w szkole i w parafii. To właśnie ta działalność została dostrzeżona i doceniona przez Ministerstwo Kultury. 


Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia, jakim jest SEKCJA MŁODZIEŻOWA chóru Sonus Innumerabiles. Przede wszystkim dziękujemy Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, Pani Reginie Lewkowicz, która obejmuje opieką pedagogiczną nasz chór i podejmuje chętnie wszelkie proponowane przez nas inicjatywy kulturalno-koncertowe.

Dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły oraz Stowarzyszeniu Wychowanków naszego Liceum.


Uroczystości wręczenia odznaczenia miały bardzo skromny charakter, ze względu na trwające obostrzenia pandemiczne:


W godzinach popołudniowych dyrygent i przedstawiciele zarządu chóru odebrali z rąk Pana Ministra odznaczenie. Pan Minister dokonał wpisu do nowego tomu kroniki chóralnej, otwierając tym wpisem kolejne dwudziestopięciolecie.


Wicepremier Rządu RP napisał min.:

"... nadaję odznaczenie honorowe ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

w dowód uznania dla Państwa pracy artystycznej i formacyjnej. Życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji ze wspólnych działań..."


Następnie dyrygent Artur Backiel w imieniu chórzystów podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania odznaczenia państwowego naszemu chórowi.


Ten medal należy do całego zespołu, więc po zakończonych uroczystościach chórzyści cieszyli się trzymając to odznaczenie w swoich dłoniach. 

Mamy nadzieję, że huczne świętowanie całego składu dwóch sekcji naszego zespołu (młodzieżowej i dorosłych) oraz naszych przyjaciół i wiernych słuchaczy, nastąpi po ustaniu pandemii covid-19, podczas pierwszego publicznego koncertu.


Chór Sonus Innumerabiles działa od 1994 r. i w zeszłym roku obchodził swoje dwudziestopięciolecie. Założycielem i dyrygentem jest warszawski muzyk i chórmistrz Artur Backiel - dyrektor artystyczny Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus, wiceprezes zarządu Oddziału Warszawskiego Ogólnopolskiej Federacji Caecilianum, członek Komisji Muzyki Kościelnej Archidiecezji Warszawskiej.


Od kilku lat SEKCJA MŁODZIEŻOWA chóru działa przy XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie, w której śpiewają uczniowie. (ok. 30 os.) - jako chór szkolny.


Oprócz dyrygenta, kadrę muzyczną zespołu stanowi dwoje śpiewaków zawodowych, którzy pracują z chórzystami nad emisją głosu indywidualne i całościowo nad wyrównaniem brzmienia całego chóru oraz akompaniator-korepetytor.


Chór ma w swoim repertuarze dzieła kompozytorów polskich i zagranicznych pisanych na przestrzeni wieków od renesansu, przez wielkie formy barokowe Bacha i Händla, motety i msze epoki klasycyzmu, duże dzieła symfoniczne Mendelssohna i Moniuszki, po współczesna muzykę sakralną, patriotyczną, ludową i rozrywkową.


Chórzyści współtworzą Towarzystwo Śpiewacze Una Cantamus, dające zespołowi umocowanie prawne do działalności i współpracy ze strukturami państwowymi, samorządowymi.


Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania naszego zespołu odznaczeniem "Zasłużony dla Kultury Polskiej"


Zarząd chóru 
Sonus Innumerabiles


zdjęcie przedstawiające pięć osób ubranych na czarno. Cztery z nich to mężczyźni, a w centrum widoczna jest kobieta. W tle są dwie flagi Polski, telewizor, czerwone krzesła z brązowymi nogami wykonanymi z drewna oraz marmurowa podłoga W centrum widoczny mężczyzna z maseczką, na której narysowane są nuty. W tle kobieta, po prawej stronie fragment twarzy innego mężczyzny, który dotyka ręką garnituru mężczyzny w centrum zdjęcia Kościół katolicki. W centrum trzech mężczyzn i jedna kobieta. Mężczyzna po prawej stronie nosi poprawnie założoną na nos i usta czarną maseczkę, a osoby po lewej poprawnie założone białe maseczki z nutami Około 17 osób niezachowujących dystansu społecznego bez maseczek. W tle obraz papieża Jana Pawła II Odznaczenie z godłem i flagą Polski oraz napisem ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ wykonane prawdopodobnie z metalu Mężczyzna w długich, blond włosach i szarym garniturze trzymający oburącz odznaczenie Około 40 osób bez maseczek stojących blisko siebie w trzech rzędach. W tle jedna osoba siedząca przy pianinie, okno, tablica interaktywna wyświetlająca obraz z rzutnika, zegar i żółta ściana Dwie strony. Na lewej stronie napis MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Legitymacja Nr 14155 Warszawa, dnia 5 listopada 2020 r. Na prawej stronie napis Chór Sonus Innumerabiles otrzymuje odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu mp. i podpis Mężczyzna z jasnymi włosami i szarym nakryciu typu soft shell trzymający odznaczenie. W tle niebieski parkiet i gaśnica chór chór chór chór