Informujemy, że w związku z przejściem na nauczanie zdalne, wychowawcy Internatu pełnią swoje dyżury wychowawcze także w formie online na Microsoft Teams. Zaproponowali różne zajęcia i konsultacje między innymi z języka polskiego, języka hiszpańskiego, fizyki, wychowania fizycznego. Wspierają uczniów, motywują do udziału w wolontariacie, edukacji kulturalnej (lekcjach muzealnych online) i innych inicjatywach.

Rada Wychowawców Internatu