Z ogromną radością informujemy, że poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów stypendium SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze i zaangażowanie społeczne.
Lista stypendystów oraz wirtualna gala zakończenia tegorocznej edycji programu znajduje się  na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/stypendia/22559-wirtualna-gala-stypendystow-mst-warszawy-sapere-auso