W roku szkolnym 2020/2021 kółko matematyczne dla kandydatów nie będzie prowadzone w trybie stacjonarnym.

Planujemy systematycznie umieszczać na stronie szkoły materiały przeznaczone do samodzielnej pracy. Zainteresowani uczniowie będą mogli najpierw zmierzyć się z zadaniami, a następnie ze wskazówkami i rozwiązaniami.

Mamy nadzieję, że taka forma także spełni główny cel kółka - ułatwi kandydatom podjęcie decyzji dotyczącej rekrutacji do klas matematycznych w naszym Liceum.

Zachęcamy także do rozwiązywania zadań ze sprawdzianów predyspozycji matematycznych z lat ubiegłych, które są dostępne na stronie szkoły https://www.staszic.waw.pl/kandydaci/matex