W roku szkolnym 2020/2021 wnioski o "Stypendium szkolne", należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym z miejscem zamieszkania ucznia, do 15 września 2020r.

Wzory wniosków o udzielanie Stypendium i Zasiłku szkolnego, dostępne są na stronie Biura Edukacji w zakładce "Dla ucznia i rodzica" - "Pomoc socjalna dla uczniów". [link]