Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły na zwolnione miejsca proszeni są o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie go na adres rekrutacja@staszic.waw.pl.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w przypadku wolnych miejsc