W dniach od 13 do 18 sierpnia kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń. 

13 sierpnia - czwartek 10:00 – 15:00

14 sierpnia - piątek 10:00 – 15:00

17 sierpnia – poniedziałek 12:00 – 17:00

18 sierpnia – wtorek 10:00 – 15:00

Komisja Rekrutacyjna