W dniu 11.08.2020 w godz. 11.30 – 13.00 zapraszamy absolwentów, którzy poprawili wynik egzaminu maturalnego, po odbiór aneksów do świadectwa dojrzałości.  Można je będzie odebrać w s.117 – lewe wejście do budynku szkoły od ul. Nowowiejskiej.

Aby zachować zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii - przy odbieraniu świadectw - trzeba będzie podpisać pokwitowanie własnym długopisem lub założyć rękawiczki i podpisać długopisem szkolnym.

Prosimy o przestrzeganiu terminów odbioru świadectw i o to, abyście nie gromadzili się przed wejściami do szkoły.

Przypominamy też  o konieczności zasłaniania ust i nosa oraz o zachowaniu dystansu społecznego 2 m.