REKRUTACJA  - PRZYJMOWANIE ZAŚWIADCZEŃ
O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY,

ZMIANA PREFERENCJI
31.07-4.08.2020 r.

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje zaświadczenia o wyniku Egzaminu Ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty (w tym informacje o wyborze II języka, religii i etyki - do pobrania w zakładce KANDYDACI/DOKUMENTY)  w godzinach:

piątek 31.07: 12:00 – 17:00

poniedziałek 3.08 - wtorek 4.08: 9:00 – 15:00

Zachęcamy jednak, do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów elektronicznie. 

Skany można przesłać na adres rekrutacja@staszic.waw.pl

Link do elektronicznego systemu rekrutacji:
https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app/

 

*) Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad składają oryginały dokumentów