Z wielkim smutkiem żegnamy

zmarłego w Rzymie 14 lipca 2020 roku
Księdza Prałata Bronisława Piaseckiego,
wielkiego przyjaciela naszego Liceum,
wieloletniego Proboszcza Kościoła Najświętszego Zbawiciela,
który w trudnych czasach lat osiemdziesiątych zainicjował i zbudował wspaniałe, trwające nieprzerwanie do dziś przyjacielskie relacje pomiędzy Szkołą i Parafią. Oddany idei wolności i pełen pasji kapłan pozostanie w naszej pamięci jako niezłomny opiekun duchowy i człowiek, który angażował się całym sercem w pomoc naszym uczniom, ich rodzinom a także nauczycielom.