Uniwersytet Morski w Gdyni (wcześniej Wyższa Szkoła Morska, a później Akademia Morska) w 2020 roku obchodzi swoje 100-lecie istnienia. Na uczelni kształci się prawie 5 tysięcy studentów na 4 Wydziałach, 9 Kierunkach i 43 specjalnościach. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa może się też pochwalić prawie 50. letnią tradycję w kształceniu kadr dla gospodarki.

Film promujący ofertę edukacyjną Wydziału jest dostępny pod adresem: youtube.com/watch?v=CniYF2T12QM oraz na stronie Wydziału i Przedsiębiorczości UMG pod adresem: wpit.umg.edu.pl/promocja-wydzialu . Wszystkie szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i specjalności oraz dotyczące procesu rekrutacji znajdują się również na stronie internetowej Wydziału.

Informator w wersji elektronicznej dla kandydatów na studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest dostępny tutaj.