Z powodu pandemii koronawirusa od 12 marca 2020 roku zawieszono zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach.
Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe  nauczanie zdalne.
Nagle  znaleźliśmy się w zupełnie nowej, nieznanej dotąd rzeczywistości.
Dyrekcja XIV LO natychmiast zareagowała na zaistniałą sytuację.
Sprawna organizacja zajęć i pomocy dla uczniów ( na przykład możliwość wypożyczenia szkolnego komputera) zasługują na uznanie.
Zaangażowanie wielu nauczycieli w pracę na rzecz szkoły budzi podziw.
Uczniowie uczestniczą  w zdalnym nauczaniu.
Wszyscy mamy nadzieję, że zagrożenie ze strony koronawirusa wkrótce mnie.

Kronikarze